Decemberi melegedő
3. oldal

A weboldalamon látható képek, képes-gondolatok, üzenetek, és sorválasztók
egyedi tervezésűek, kivitelezésűek. Származási hely: A Lelked Kertje.
Ezen az oldalon vannak máshonnan származó képek is.
https://alelkedkertje.ning.com/

Decemberi melegedő...

"O Come, O Come Emmanuel"

"O Come, O Come Emmanuel", gondoltál már rá, mi ez a jól ismert dal jelentése? A szöveg alapja az egyik bibliai prófécia: Ézsaiás 7.14.

"14 Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immanuelnek."

"Tudtad, hogy a Karácsony jelentősége Isten vágyakozása, hogy veled kapcsolatot létesítsen? Az ünneplés, az ajándékok, a családok együtt töltött ideje, az együtt elköltött jó ételek csak földi dolga a karácsony igazi értelmének. Az igazi értelme, hogy a Szeretet Istene együtt szeretne lenni veled is.

Maga Jézus tette világossá, hogy az Istennel való kapcsolat a legfontosabb az életünkben.

"János 15:7 Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek."

Ha nincs vágyakozás az Istennel való találkozásra, nincs az ünneplésnek értelme. Valóban a karácsony nem egy szokás, hanem az embernek az Istennel való üdvözítő kapcsolata. Isten vágya, hogy maradunk vele örökkévalóságig. Látjuk ezt a gyönyörű reményteli kinyilatkoztatást János apostol által."


Jelenések könyve 21. fejezet

Új ég és új föld.

21 1Új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúltak, és tenger sincs többé. 2Akkor láttam, hogy a szent város, az új Jeruzsálem alászállt az égből, az Istentől. Olyan volt, mint a vőlegényének fölékesített menyasszony. 3Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy hangos szózat, ezt mondva: "Íme, Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. 4Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fáradság, mert az elsők elmúltak." 5Akkor a trónon ülő megszólalt: "Íme, újjáteremtek mindent!" Majd hozzám fordult. "Írd fel: ezek a szavak hitelesek és igazak." 6Aztán folytatta: "Megtörténtek. Én vagyok az alfa és az ómega, a kezdet és a vég. A szomjazónak ingyen adok az élet forrásának a vizéből. 7Ez lesz a győztes öröksége: az Istene leszek, és ő az én fiam lesz. 8A gyávák, hitetlenek, gonoszok, gyilkosok, kicsapongók, csalók, bálványimádók és hazugok mind a lánggal égő kénköves tóba kerülnek. Ez lesz a második halál."

Az új Jeruzsálem.

9Akkor odajött hozzám a hét angyal közül az egyik, az, akinél az utolsó hét csapással teli hét csésze volt, és megszólított: "Gyere, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány hitvesét!" 10És lélekben elvitt egy nagy magas hegyre, s ott megmutatta nekem a mennyből, az Istentől alászállt szent várost, Jeruzsálemet. 11Isten dicsőségét sugározta. Ragyogott, mint a drágakő, mint a kristálytiszta jáspis. 12Széles, magas fala volt, rajta tizenkét kapu. A kapuk fölött tizenkét angyal. Nevek voltak rájuk írva, mégpedig Izrael fiai tizenkét törzsének a nevei. 13Keleten három kapu, északon három kapu, délen három kapu és nyugaton három kapu. 14A város falának tizenkét alapköve volt, rajtuk a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve. 15Annál, aki beszélt velem, arany mérőnád volt, hogy megmérje a várost, kapuit és falát. 16A város négyszögben épült, a hossza annyi volt, mint a szélessége. Megmérte a várost e náddal: tizenkétezer stádium. Hossza, szélessége és magassága ugyanannyi volt. 17Megmérte a falat: száznegyvennégy könyök emberi mérték szerint, ami egyenlő az angyal mértékével is. 18Falai jáspiskőből épültek, a város pedig kristályhoz hasonló színaranyból. 19A város falainak alapjait mindenféle drágakő díszítette. Az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, 20az ötödik szárdonix, a hatodik karneol, a hetedik topáz, a nyolcadik berill, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt. 21A tizenkét kapu tizenkét gyöngy: mindegyik kapu egy-egy gyöngy. A város utcái tükörfényes színaranyból voltak. 22De templomot nem láttam benne, mert a Mindenható, az Úr, az Isten és a Bárány a temploma. 23A városnak nincs szüksége sem Napra, sem Holdra, hogy világítsanak, mert az Isten dicsősége ragyogja be, világossága pedig a Bárány. 24Fényében járnak a nemzetek, és a föld királyai elhozzák bele dicsőségüket. 25Kapuit nem zárják be soha, hisz ott nincs éjszaka. 26A népek odahordják kincseiket és értékeiket. 27Nem jut oda be tisztátalan, sem gonosztevő, sem hazug, csak azok, akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe.

Isaiah Writes of Christ-s Birth

A kép származási helye: https://hu.pinterest.com/jeepite/bible-persons/

O Come, O Come, Emmanuel - Boys Air Choir

Ebben az áldott szezonban legyen egy 

boldog várakozással való mindennapod, 

mert veled is vágyik ünnepelni az Úr.

Meglásd, meglásd ó Izrael,

Hogy eljövend Immánuel!


Dr. G.D.