Decemberi melegedő
6. oldal

A weboldalamon látható képek, képes-gondolatok, üzenetek, és sorválasztók
egyedi tervezésűek, kivitelezésűek. Származási hely: A Lelked Kertje.

Ezen az oldalon vannak máshonnan származó képek is.

https://alelkedkertje.ning.com/

Decemberi melegedő ...

Kedves Látogatók!

"Szép emlékeim között elevenednek meg gyakran, de még inkább minden év decemberében, karácsony közeledvén szüleimmel töltött boldog évek. Decemberben mindig esett a hó, és gyakran mentünk ródlizni. Csoda szép havas volt a táj, s mivel gyakran mentünk ródlizni, a domboldalról lecsúszva, bizony gyakran kötöttem ki a patakban, de szerencsémre akkor tájt már vastag jég borította.

Esténként édesanyám a vacsorát követően beterelte apámat és engem a jó meleg szobába. Apukám még tévézett egy ideig ... Szerette a régi zenés filmeket. Majd anyám bevonult egy nagy kancsó hecsedli teával, pucolt almával, dióval, és kekszet is hozott egy kis tálkában. Oh, de nagyon szerettem a kekszet almával ropogtatni, és jó meleg teát szürcsölgetni hozzá. Majd következett a fürdés, meseolvasás, de az is olyan varázslatos volt, mert mindig úgy éreztem, hogy a mese megelevenedik körülöttem. Nem tudom biztosan, a mai gyerekek átéltek-e már ilyesmit, de nem hiszem.

Karácsony előtti napokban anyám mindig mesélt nekem az esti mesét követően a kis Jézuskáról. Apukám két keze munkájával betlehemi jászolt készített, s amikor anyám mesélt nekem a kicsi Jézuskáról, a betlehemi jászol nálam lehetett. Nekem ezek a mesésen szép, varázslatos idők a legszebb emlékeim között élénken élnek.

S, ahogy telt az idő, jóval később annyi minden megváltozott. Kevesebb hó hullott, majd még később alig már, s jöttek a "fekete karácsonyok is, s kezdtem észrevenni, ahogy a régi öregek visszatértek Istenhez, egy dekoratív, de hamis, mű- világ bontakozott ki ott, ahol én még boldog életemet éltem. S tudjátok, bármennyire díszessé tettek mindent, valójában piszkos szürkére változott. Sok mindennek más nevet adtak, sok mindent eltöröltek, és igyekeztek az emberek emlékeiből is törölni ... A betlehemi jászolokat csak imitt-amott lehetett látni, mert tolakodónak bélyegezték, s, Akinek valójában Karácsonykor a születésnapját ünnepeljük, likvidálva lett! De érkeztek sorban mindenféle rajzfilm figurák. Télapók, hatalmas partyk vettek kezdetüket, nagy dáridók, dínom-dánom hangulatok, nagy eszem-iszomok.

Régtől fogva a szegénység alantas, nem odanézős dolognak számít.

Az Isten Fia nagy szegénység között érkezett e világra. Talán szegényebb körülmények közé született, mint ahogyan sokan tengődnek. Ha az Isten Fia napjainkban drága Szülőanyja által szőtt egyszerű ruházatában megjelenne e kirakatvilág emberei között, vajon hogyan fogadnák akkor is, ha nem tudnák róla, hogy kicsoda. Nem kétséges hogyan."

"Voltak pedig pásztorok azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszaka nyájuk mellett. És íme, az Úrnak angyala hozzájuk jött s az Úr dicsősége körülvette őket, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz: Megváltó született ma néktek, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában."

"Megváltóm, egy kérésemet nem vetheted meg nékem:

Hogy szívem mélyén tégedet hordozhatlak, remélem,

És bölcsőd, szállásod leszek,

Jövel hát, tölts el engemet

Magaddal: nagy örömmel!"

Ámen.


"Szeretetteljes decemberi melegedőt kívánok!"

Le jardinier

https://www.youtube.com/watch?v=hVXRHwqgt5k&feature=youtu.be

Régi karácsonyok Tésenfán - Jolánka néni

https://www.youtube.com/watch?v=0XeA43LvVAk&feature=youtu.be

Wass Albert: Magyar karácsony az égben

"Megtekintésre ajánlom!"