Decemberi melegedő 
4. oldal

A weboldalamon látható képek, képes-gondolatok, üzenetek, és sorválasztók
egyedi tervezésűek, kivitelezésűek. Származási hely: A Lelked Kertje.
Ezen az oldalon vannak máshonnan származó képek is.
https://alelkedkertje.ning.com/

Decemberi melegedő ...

Karácsony Ünnepe előtti időkben ...


Kedves Látogatók!


"Kitárom előtted szívem Ó, jöjj, légy vendégem nekem!

Üdv és élet forrása vagy, Békességet, erőt te adj!

Ha gond és bánat porba von, Ó, térj be hozzám, Jézusom!"


"Olvastam, hogy "a folyamatosan növekvő fogyasztói társadalom elveszi a keresztény ünnepek igazi tartalmát". - írja az Avvenire vatikán-szakértője. Ugyan ezt is már nagyon sokan megfogalmazták, vagy ha nem, érzik ...

Millió családban, ha hozza, nem a Jézuska hozza a karácsonyfát, és angyalok sincsenek, de van Télapó, aki fenyőfát is hoz, és sok ajándékot, és nagy partik vannak készülőben, és sok minden más, mely ilyen-olyan tartalommal jól megtömi az ünnepnapokat, már, ahol ünnepnapot ünnepelnek.

Visszatérve a vatikán-szakértő gondolataira, miszerint "a fogyasztói társadalom elveszi a keresztény ünnepek igazi tartalmát" -, vizsgálódásra őt a kisfia késztette, aki egy napon megkérdezte tőle, "Ha a karácsony a gyermek Jézus ünnepe, akkor miért beszélnek olyan sokat a Télapóról, és olyan keveset a gyermek Jézusról?" .

Vizsgálódó szemlélődését tovább folytatván szintén megállapította, hogy ez az  aggasztó jelenség nem csak a karácsonyra igaz, hanem majdnem minden keresztény ünnepre. Így a Húsvétra, és a mindenszentek ünnepére is.

Mi a valóság: A legtöbben valahogy elkezdik majmolni a rossz példákat, felkapják, beviszik az életükbe, és továbbadják családjuk, barátaik, ismerőseik körében is. Így terjed a kevés jó mellett a rossz is, az igaztalan, a hamis.

S a szintén megdöbbentő jelenség, hogy hiába próbálják meg oly sokan foltozni, javítgatni, kiigazítani a rosszul rögzült folyamatokat, annyira elhatalmasodtak az "ellentábor" erősségei, hogy rendszeresen "csatát győznek". S ugye mennyire érdemtelenül bánunk néhány ünneppel? Sok ember, ha személyes születésnapját készül megünnepelni, vagy szerette születésnapját, tiszteletére világraszóló partit rendez.

Isten nekünk ajándékozta Szent Fiát, a Názáreti Jézust. Jogunk van megünnepelni Őt, és jogunk van elnézni mellette."

"Siessünk, ne késsünk, hogy még ezen éjjel odaérhessünk, s mi Urunknak tiszteletet tehessünk". 

Túrmezei Erzsébet: Kérdez a gyermek:

"Ott fenn lakott a csillagok felett, de mikor karácsonyeste lett, lejött a földre, mint kicsiny gyermek. És - ó -, a hidegszívű emberek! Kis istállóban kellett hálnia. Szalmán feküdt. Ő, az Isten Fia. Elhagyta értünk az egeket. Ugye, apukám, nagyon szereted?" Az apa nem szól. Olyan hallgatag. De a kis kedvenc nem vár szavakat. Odaszorítja vállára meleg, kipirult arcát, s tovább csicsereg. "Kicsiny gyermek lett, gyenge és szegény, és ott aludt az állatok helyén, szűk istállóban. Nem is érthetem. Milyen meleg ágyacskám van nekem, pedig csak a te kislányod vagyok. És Ő, az Isten Fia, Ő a legnagyobb, szalmán feküdt, amikor született. Ugye, apukám, nagyon szereted? Kint csillagfényes, hideg este... tél... Bent apja ölén kisleány beszél. "Ott sem nyughatott, szalma fekhelyén. Futniuk kellett éjnek idején. Halálra keresték a katonák. Milyen keserves útjuk lehetett. Ugye, apukám, nagyon szereted? Az apa leteszi a gyermeket. "Ugye, szereted?... Ugye, szereted?" - Nem bírja már, el kell rohannia. A jászolban fekvő Istenfia karácsonyesti képe kergeti. Feledte, és most nem feledheti. Most a szeméből könnyre könny akad. Most vádakat hall, kínzó vádakat. Elmenekülne még, de nem lehet. Most utolérte az a szeretet. S míg a szívébe égi béke tér, mintha körül a hólepett fehér tetők, utak felett távol zene, angyalok tiszta hangja zengene szívet szólongató, szép éneket: Szegény lett érted. Ugye szereted?"

"Szolgáljatok az Úrnak örömmel!". 102.zsoltár. 2. vers

"Isten szeretetében bővelkedő decemberi melegedőt kívánok!
Isten áldjon!
Szeretettel," Le jardinier

https://www.youtube.com/watch?v=iyC0ggeL9dY&feature=youtu.be

Karácsonyi Gondolatok: Fekete Péter

"Fogjunk össze mi is, mindannyian!"  

https://www.youtube.com/watch?v=nzh78xgKTjk&feature=youtu.be

Karácsonyi gondolatok - Koza József prépost atyával

https://www.youtube.com/watch?v=ap4OUcsy2-U&feature=youtu.be

Steinbach József karácsonyi gondolatai

Csendes Éj- Enya - Silent night (magyar fordítás) - Oiche Chiun 

(2008) English lyrics subtitled