Novemberi melegedő 
6. oldal

A weboldalamon látható képek, képes-gondolatok, üzenetek, és sorválasztók
egyedi tervezésűek, kivitelezésűek. Származási hely: A Lelked Kertje.

Ezen az oldalon vannak máshonnan származó képek is.

https://alelkedkertje.ning.com/

Novemberi melegedő ... 

"A mai napon egy igazi szeretteli családi ünnep vette kezdetét, a Hálaadás Napja."

"Ez a nap a régmúlt időkre nyúlik vissza... Aki ismeri az eredetét, minek írjam le, aki pedig nem, s érdekli, utána tud tekinteni ... Egy ünnep, mely a szeretetről szól. Messzi távolból utaznak az emberek, hogy ezen a napon együtt lehessen a család szinte minden tagja, akiket az élet messze sodort egymástól. Sokan kifogásolják más népek életvitelét, vagy annak egyes elemeit, leginkább úgy, hogy messze távol élnek a felemlített népektől. Mint például a vegetáriánusok azért, mert miért kell szegény pulykákat megenni, miért nem lehet a pulykák legyilkolása nélkül szeretet ünnepet ülni, így ez az ünnep már nem lehet a szeretet ünnepe. Mások azért, mert állítólag errefelé mindenkinek minden a pénzről, s a dömping szórakoztatásról szól. A dömping szórakoztatás, a médiák sztory túlkapásai, a celebek, az un. média személyiségek magamutogató élete, s a vásárlási mánia is szinte minden népnél feltalálható. Vagyis nem kell mindehhez óceánon túlra utazni. Ha jól belegondolunk, ez igaz majdnem az egész Földkerekség népeire.
A rossz példák, és sok minden más úgy terjednek, vándorolnak határok nélkül, mint ahogy a felhők vándorolnak minden irányba az égbolton. Azért lettünk megáldva gondolkodásra képes elmével, szeretni tudó szívvel, hogy meg tudjuk különböztetni magunk, és mások számára is a jót, a rossztól. Mindig rajtunk embereken múlik, mit fogadunk be az életünkbe, s mit adunk tovább másoknak.

Teljességgel igaz, vitathatatlan, hogy az emberi környezetekben a telő, múló évek alatt minden változik. Nézzük vissza a legtöbb család karácsonyi ünneplését ... Szomorú valóságok, melyek napjainkra olyanok lettek, amilyenekké sok-sok ember formálta őket.


Kívánok mindenkinek e napon, és minden további napon békés, szeretetteli novemberi melegedőt!"

Le jardinier


"Valódi boldogság csak abból fakadhat, ha másokat boldoggá teszünk." - David O. McKay

Novemberi melegedő ...

Kedves Látogatók!

"A valóság, akár megmosolyogtató, akár döbbenetes, vagy kézlegyintő, de az, hogy oly sérülékenyek, és parányiak vagyunk, hogy egy nagyobb erejű viharos szél is világgá sodorhat bennünket. E súlyos igazság tudatában sok embernek nem, hogy kicsit, hanem sokkal alázatosabban, emberibben kellene élnie az életét.

Ha lehet így fogalmaznom, a Karácsony után a Húsvét az egyik legkiemelkedőbb keresztény ünnepünk. Azonban a Karácsony, s a Húsvét szinte minden család, közösség életében jelen van, s ilyen formán e két felemlített ünnephez társuló előkészületek, gondolatok, s érzések is. Karácsony ünnepekor nem mindenki gondolataiban a kisded Jézus a "főszereplő", hanem a Mikulás, s az ajándékozós, partizós örömteli, vigadós időtöltés. A Húsvétra szintén ez az igazság vonatkoztatható: a nyuszis, tojásos, vigadós ünnepnapok.

A Föld számos pontján néhány éve néhány "ember" azon iparkodott, hogy töröljék el a Karácsonyt mondván, hogy a Karácsony ünnepének túlzott kiemelése folytán más vallásokat gyakorlók, azaz nem katolikus vallású emberek, illetve tankötelezett korú gyermekeik hátrányos helyzetbe kerülnek. Folytatván gondolatmenetüket azért, mert nem értik a Karácsony lényegét, sem üzenetét, és nem kötelezhetők arra, hogy értsék. Mondanom sem kell, hogy nagyon sokan tiltakoztak, és nagyon sokan tiltakoztak nem katolikus vallásúak is. Vajon, ha fel lehetne írni a felhőkre e kérdést: "Szeretnél-e egy olyan világban élni, ahol többé nincs Karácsony?" - mit válaszolnának az emberek? Valószínűnek gondolom, hogy sokan úgy nyilatkoznának, hogy NEM.

Ha a citrom izére gondolsz, szádban azonnal érzed a citrom savanykás ízét, s ezzel egy időben több nyál is képződik. Ha egy olyan gondolat reppen fel emlékeinkből, mely bármennyi idő múltával sem halványul, szívünket különös melegség járja át ... Mindezeket vagy érezzük, vagy sem.

Az Élő Isten nem csak a Szentírás által, de minden földi évben Karácsonykor ismét, és ismét elhozza, és bemutatja az emberiségnek Szent Fiát.

Hosszú évtizedek alatt már oly sokan megjövendölték a világvégét.

Ha valaki ellöki magától Isten közeledését, szeretetét, kegyelmét, majd azon a napon bizonyára nem hallja meg Isten hangját sem.

Benedek pápa egyszer így gondolkodott: "Aki életét az anyagra, a sikerre építi, és mindarra, ami látszólagos, az homokra épít. ""

"Ég és föld elmúlik, de az én igéim nem múlnak el soha" (Mt 20,35).

"Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a fa alatt sem találsz rá!"

Charlotte Carpenter

"Karácsony nem az ész, hanem a szív ünnepe. És a szív érzi, hogy azok is ott állnak veled a karácsonyfa körül, akiket a szemeddel nem látsz, és az eszeddel nem hiszel."

Müller Péter

"Régi karácsonyok bukkannak fel emlékeim villanásaiból, és megvilágítják az elmúlt időt és embereket, akik élnek újra és örökké a kis karácsonyi gyertyák puha, libegő fényében."

Fekete István

"Minden szívből szóló karácsonyi énekben, a kandalló ropogásában és melegében, az ünnepi ebéd közben, a beszélgetésben és nevetésben, minden képeslapban, amit egy barát vagy a család küldött, minden, amit ebből meghallunk, és ami elgondolkodtat bennünket, az maga a szeretet."

Noreen Barman

Isten áldása és gondviselő szeretete legyen mindnyájunkkal!

Le jardinier

"Mi az ember? - kérdezhetném; miként lehetséges, hogya világon létezik ilyesvalami, ami káoszként forrong, vagy mállik szét, mint a korhadó fa, és az érlelődésig sohasem jut el? Hogyan tűrheti meg a Természet édes szőlőfürtjei közt e vad gyümölcsöt?" - töpreng Hölderlin a Hüperionban.

E kérdések a Bibliában is szóhoz jutnak: Nézem az eget: ujjaidnak műve, holdat, csillagot: kezed alkotása. Mi az ember, hogy megemlékezel róla? mi az ember fia, hogy gondot viselsz rája? (Zsolt 8,4-5) Az ég és a csillagok láttán nem több, mint "féreg" (Jób 25,6). "A természet leggyengébbike... Nem kell az egész világmindenségnek összefognia ellene, hogy összezúzza: egy kis pára, egyetlen csepp víz elegendő hozzá, hogy megölje" (Pascal).

Miközben a zsoltáros naponta megtapasztalt fizikai, sőt etikai veszendőségéri gondolkodik, életre kelnek benne az embert a maga képmására és hasonlatosságára teremtő Isten szavai: "Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen!" (Ter 1,28).

Ezért mer így válaszolni a 6. versben: "Az angyalok alá csak kevéssel aláztad, dicsőséggel, nagysággal koronáztad:' De hogy az ember dicsősége és nagysága mennyire kétértelmű, azt már a görögök is érzékelték. "Van, aki a jóra, van, aki gonoszra tör vele" - írja Szofoklész az Antigoneban. Az újszövetségi levelek írói közül többen úgy látják, hogy az utóbb idézett bibliai vers egyértelműen peteljesedett Jézus Krisztusban, az emberiség "fejében" (vő.: Ef 1,22; 4,15). ,,0 a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülötte" (Kol 1,15).

A Zsidókhoz írt levél szerzője pedig a következőképpen alkalmazza szövegünket Krisztusra: "Micsoda az ember, hogy gondolsz rá, vagy az embemek fia, hogy gondod van rá? Rövid időre kisebbé tetted az angyaloknál, dicsőséggel és nagysággal koronáztad meg, mindent lába alá vetettél." (2,6-8) A zsoltár szerint az angyalok és az ember között ontológiai különbség van ("Az angyalok alá csak kevéssel aláztad").

Jézus viszont csak "rövid időre" lett kisebbé az angyaloknál. Arra a "rövid időre", amely karácsonnyal kezdődött és nagypéntekkel végződött. S ezt a születéssel és halállal keretbe foglalt életet Szent Pál egy nagyon ősi keresztény himnusz szavaival így jellemzi: ,,0, isteni mivoltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amihez föltétlenül ragaszkodjék, hanem szolgai alakot fölvéve kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez" (Fil 2,6-7). 8.."

https://vigilia.hu/node/Vigilia_1992_12_facsimile.pdf

SULYOK ELEMÉR Fiú adatott nekünk

A linkre katintva olvashatod tovább!

3 HOURS of Relaxing Snowfall: Beautiful Falling Heavy Snow - The Best Relax Music 1080p HD #2