Novemberi melegedő 
7. oldal

A weboldalamon látható képek, képes-gondolatok, üzenetek, és sorválasztók
egyedi tervezésűek, kivitelezésűek. Származási hely: A Lelked Kertje.

Ezen az oldalon vannak máshonnan származó képek is.

https://alelkedkertje.ning.com/

Novemberi melegedő ...

Kedves Látogatók!

"Ha az Interneten Karácsony "témában" barangoltok egy kiadósat, nem csak vallási megközelítésből olvashattok számtalan írást, hanem sokféle más megközelítésből is. Így aztán némelyik szigorúan "tényközlő", másféle írások a maguk módján színesek, érdekesek, mint népek karácsonya..., aztán vannak tudományos alapokra helyezett írások, és fagyos, szeretetlenek is, és olyan magángondolatok is, melyek régmúlt időket idéznek fel. S vannak bizony tematikus -,,projekt-szagú, -ízű" gondolatok is Jézus Krisztusról, születéséről, és a Karácsonyról is persze. Ezek többnyire mind intézményi gondolatok, és bár ne lennének. Ilyen sokféle formában érkezik, ha érkezik a Karácsony a Föld népeihez.

Igen, ilyen sokféle formában, és üzenettel, vagy üzenet nélkül színes, gazdag partik formájában. Nekem mindez azért nagyon szomorú, mert, ha az emberfia/lánya nem használja Istentől kapott leggazdagabb ajándékát a szabad akaratot, s nem kezd el önmaga keresgélni a szíve legmélyén, meglehet sohasem fogja megtudni a Karácsony igaz üzenetét. Mert, ami az új időkben is szájról-szájra terjed, vagy egy jó ideje az Internet világában, nem biztos, hogy mind igaz! Erre is jó felfigyelni! Mert bizony sokszor hallani, ha valakinek valamely információra van szüksége, hogy majd "megnézi az Interneten". Veszélyes zónák ezek! Ha valaki nem rendelkezik biztos háttér információkkal, részinformációkkal, könnyen megvezetik, és igazság helyett hamisságokkal lesz gazdagabb!

Úgy gondolom, vagy hisz az ember Jézus Krisztusban az Isten Fiában, vagy nem. Egyáltalán van valamiben az embernek töretlen hite? Hiszen még az emberi szeretet sem töretlen, vagy állandó! Egyetlen egy másodpercnyi, pillantásnyi időben drasztikusan megváltozhat egy elmélet, egy gondolat, egy érzés, egy jövendő cselekedet is ... Egy nap alatt képes egy ember vallást, - hitet cserélni. Nincs ember, aki kijelenthetné, hogy ismeri önmagát ... Viszont többnyire van egy életünk arra vonatkozóan is, hogy megtaláljuk azt az igaz "utat", mely az igazsághoz, Istenhez elvezet.

Mint felemlítettem az Úr Jézusról Karácsony előtti időkben is sokan sokféleképpen gondolkodnak, és sokféleképpen gondolkodnak a sokféle vallások irányából is. Néhány vallás úgy tanítja, hogy Jézus egy ember volt, aki csodálatosan prófétált, de Istenhez semmi köze nincs. Karácsonykor tiszteletből emlékeznek meg róla, vagy azért, mert egy már más vallású hazatér e napokra a katolikus hívő családjához, s szintén tiszteletből ünnepel velük, - meglehet elfelejtve kisgyermekkori éveit, amikor még ő maga is katolikus kisgyermekként nevelkedett.

Valahol olvastam, mely valóban jellemző az emberiségre, hogy mindig mindent tudni akar, és mindennek a titkát, ha van, meg akarja fejteni, ahogy: "A csillagászok nemzedéke igyekezett megfejteni milyen ritkaságszámba menő csillagkép alakult ki Jézus születésének idején. Töprengtek, vajon üstökösről volt-e szó. Vagy pedig a Saturnus és a Jupiter együttállásáról? Talán valamely még ritkább csillagászati jelenségről? ..." Aztán így folytatódik az írás:

"Az Ige testté lett

s miköztünk lakott. " (Ján. 1, 14)


"A legszebb elmélet az én nagymamámé volt, írja P. Bucher. - Fiacskám- mondta-, a keleti bölcsek csillagát nem láthatod távcsővel. Befelé, önmagadba kell nézned, ha meg akarod látni! A csillag ott van minden emberben. És ha követed, akkor pontosan odajutsz, ahová a keleti bölcsek jutottak".

Kedves Látogatók!

"Karácsony Szentestéjén a legtöbb család hajléka hirtelen, ha csak kicsi időre is, de meggazdagszik. Leírhatatlan áhítat, béke lengi be a tereket, minden zugot, s a gondoskodó szeretet bebújik az emberi szívekbe a fagyos földi hideg elől melegedni, s felmelegíteni.

Isten Fia Emberré lett!

"Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére!" (Ézsaiás 50,10)

... Hiszen az Ige megtestesülésének titka által a te dicsőséged új fénye ragyogott föl nekünk, hogy amikor látható alakban ismerjük meg az Istent, a láthatatlan világ szeretetére gyulladjunk általa. Ott együtt van a család, és a szeretet titka a maga boldog szépségében kinyilvánul Mária térdeplő alázatában, a gyermeket gondozó áhítatában. József mint erős oszlop áll őrt vigyázva, nemcsak most, hanem a jövendő veszedelmek között is, az üldözés és a menekülés idején. Amikor Mária el-elgondolkodott a pásztorok szavain, újra és újra fölhangzott benne az örvendező angyalok éneke: Dicsőség a magasságban... Békesség a földön...

Ámen.

Szeretetben bővelkedő novemberi melegedőt kívánok!
Isten Áldjon!"  Le jardinier

Názáreti Mária