Novemberi melegedő
4. oldal

A weboldalamon látható képek, képes-gondolatok, üzenetek, és sorválasztók
egyedi tervezésűek, kivitelezésűek. Származási hely: A Lelked Kertje.

Ezen az oldalon vannak máshonnan származó képek is.

https://alelkedkertje.ning.com/

Kedves Látogatók!

"Szeretettel kínálom ismét a novemberi melegedőt ...

 Ilyenkor - így karácsony táján - a magányos szobák még magányosabbak, a régi puszták még csendesebbek, de az emlékek élőbbek és kedvesebbek, olyanok, mint az elmúlt idők és elmúlt barátok halk, puha ölelése."

"Ilyenkor megcsendesednek a hajnalok. Nem kóborol a szél, nem vándorol az ördögszekér, és nem repkednek száraz falevelek határról határra. A csillagok reszketve nézik a Földet, ez az alsó világ pedig némán figyel, és észre sem veszi, hogy a dombok puha hátát ádventi hangulattal hinti be a dér. És szokatlanul korán nyílnak ki a házak álmos ablakszemei, hunyorogva nézik a sötétséget, az elhervadt őszirózsák fonnyadt bokrát s a foghíjas kerítést, amely csak addig kerítés, ameddig a világosság ér. Néhol kinyílik egy-egy istállóajtó, tej- és szénaszagú felhőt küld az eresz alá, ahol verébék laknak tollpárnás fészekben, ugyanakkor alul besurran a dermedt éjszakai levegő, amitől a kisborjú egészségeset prüsszent."

"A délután lassan köddé vált, az öreg tölgyre felültek már a varjak mint az éjszaka baromfiai, s az erdő sötétedő mélységében álomra simogatta a fákat az alkony. A kis ház kéménye alig füstölt, a kutyák hallgattak, és nézték az embert a pitvarban, aki csak állt, és talán várt valamit. Aztán bement a házba, ahol nem volt világosság, csak a zsarátnok roskadt meg néha a tűzhelyen. Nem volt fény és nem volt árnyék. Az óra önmagának szitálta a láthatatlan homokot az idő rostájában, s az ember végül is meggyújtotta a lámpát, hogy ne legyen egyedül.""- Látja, Pistika, nekünk is van karácsonyfánk. Dermedten állok, s a szívemre könnyek hullanak. A gerendáról egy kis tüskés kökénybokor lóg, mintha levéltelen, sötét lombját beletartaná egy szál gyertya reszkető, sárga fényébe. Az ágakon fehér, piros rongydarabkák és talán három szem ezüstös szaloncukor. - Szép - suttogom. - Igazán szép... - és majdnem sírok. - Hát csak olyan szögényös... - mondja, és én tisztán és világosan érzem, hogy urára gondol és fiára, akit tizenhat éves korában eltemetett.""A betlehem kész lett, és csodálatosan szép lett. Ha meggyújtottuk benne a kis gyertyát, megmelegedett a szívünk is, és szívünk melegénél a Szent Család is élni látszott."

Kedves Látogatók!

"Nem jelenthető ki, hogy régen, a régi időkben, a régi idők népei sokféle szempontból sokkal gazdagabbak / szegényebbek, vagy jobbak voltak, mint a mai idők emberei... Mert régen is, mint mindig, amióta ember él a földön a jó, és a rossz is mindig jelen van. De, ha mégis szentelünk az időnkből valamennyit, és fellapozzuk a régi idők napvilágot látott könyveinek megsárgult lapjait, hirtelen azon vesszük észre magunkat, hogy hipp-hopp, belecseppentünk egy olyan régmúlt világba, melyről már nagyon sokan elfeledkeztek, sőt, nem is emlékeznek rá. A régmúlt idők amolyan igazi, vérbeli jó embereire gondolok, akik mindennapi életét, gondolatait, cselekedeteit átalhatotta az isteni kegyelem áhítata. Bár a régmúlt idők egyre messzebb kerülnek a mi látómezőnktől, s az Internet egyik nagy igazságai közé tartozik az is, hogy a régmúlt idők kincseit még nagyítóval sem lehet fellelni, vagy csak nagyon ritkán, mégis van egy nagyon erős érzés bennem: Ezek az igazi kincsek, és jó példák, a valódi "melegedők", hogy ne fagyjunk halálra csodásnak, és igaznak vélt életünk kalitkájában..., nekünk egy modern, civilizált, de már nagyon művilág embereinek talán a legutolsó lehetőségek, talán a legutolsó még résnyire nyitva hagyott kapuk, melyek hamarosan örökre bezárulnak ...

Szeretetteljes, boldog novemberi melegedőt kívánok!

Isten Áldjon!

Szeretettel, Le jardinier

Ui: Ne felejtkezzetek el arról a nagy igazságról sem, hogy, ha ti melegedhettek, adjatok a finom, kellemes melegségből másoknak is. Nagyon sok állat időtlen idők óta ezt teszi. Maga sem fázik, és az ő melegsége által mások sem."

Novemberi melegedő ...

Enya, Az angyalok útja ...

https://www.youtube.com/watch?v=Vt6ppOa_Xt4

✿ ♡ ✿ ENYA - Journey Of The Angels

"Valahol egy sötét téli éjszakán az angyalok útra kelnek, mérföldeket tesznek meg, nyomukat mégsem őrzi meg a szitáló hó ...

Szeretettel," Le jardinier