Szeretettel a Kertből... 
Egy újabb ösvény tárul fel.

A weboldalamon látható képek, képes-gondolatok, üzenetek, és sorválasztók
egyedi tervezésűek, kivitelezésűek. Származási hely: A Lelked Kertje.

https://alelkedkertje.ning.com/


Vannak azonban képek, melyek máshonnan származnak,

az ezekre vonatkozó forráshely megjelölések a kép alatt találhatók!

A Kerti képek bemutató jellegűek, nem eladók!

"Jézus, bízom benned. Ahol nincs bizalom, van félelem is. A félelem megakadályozza az isteni szeretet kiáradását. Csak az igazi hit, Istenhez való hűség menthet meg a bizalmatlanságtól, a félelmektől. Jézus szeretné a szentírásokban is kifejezni, hogy ne fogadjátok el a látnokok üzeneteit, mert nem tudjátok eldönteni, hogy igazak, vagy hamisak. Hidd el, nagyon sok a tévút. Ezek az üzenetek hamisak. Nem támogatnak Istenhez, messze visznek Istentől. Védd meg szíveden keresztül hited tisztaságát, hogy a hamisság ne távolítson még messzebb Istentől. A földi összes hamisság az Isten elleni hadjárat része. Ne támogasd! Ha nem tudod, nem hiszed az ima erejét Istenhez, ne habozz, tégy próbát. Az ima a leggyengédebb erő, de a Sátán messze kerüli a szívéből imádkozó lelket. Mert Istenhez imádkozni egyenlő a lelki megnyugvással, a szeretet áradásának érzésével, a béke háborítatlanságával, a csordultig reménnyel megtöltött szívvel és Isten fényével a szívedben. Értékek. Krisztus szeretete mindig segítő ösztönzés az igazi értékek megtalálására. Meg kell ismerned, hogy körülötte minden abszolút igazság, mert e világ annyi mindent kínál, de még többet elvesz. Elveszi az igazi örömöt, a lelki békét, az alázatosságra hajlandóságot. Elveszi az erkölcsi tartást, a szép, tiszta élet reményét és ad helyette istentelen vágyakat, hamis örömöket, fényesnek látott homályos üvegdarabokat. Legyél kitartó az imádságban, vágyj egyszerű szívet magadnak, mert Isten szeretete földrajztól és emberi szélsőségektől független. Mit jelent, hogy mind Isten gyermekei vagyunk? Mit kell tennünk, hogy Istennek tetsszünk, hogy Isten szeressen bennünket? Áldozathozatal lenne elfogadni Isten parancsolatait? Nehéz igazán jónak lenni? Egyik sem rejtély, rejtélyeket az emberiség gondol, amikor nem az. Ezek a csinált rejtélyek a kételkedők rejtélyei. Az igaz hit egy vallomás Isten felé. Sokféle kenyér közül válogathatsz a boltokban, az igazinak vélt hit is sokféle, mint amennyi kenyérféle között válogathatsz. Minden ember gusztusának megfelelő kenyeret választana a boltokban. De melyik az igazi lelki kenyér? A szél fúj, hallod a hangját, de nem tudod honnan jött, meddig fúj, és merre tart. Hiszen, ha Isten tanításait a földi dolgokról kétségbe vonjuk, hogyan fogunk vélekedni a mennyei dolgok felől? Akkor hogyan hiszünk Jézus örök igéjében. Mózes sokat ír az igazságról, Isteni törvényéről, és az emberről is, aki nem ezekkel fog élni. Vajon ki hittel figyel Istenre, és ki érzései, látása által? A céltalan keresés egy bejárhatatlan sivatag. Hunyd le szemed, és nyisd meg a szíved. És van egy kulcsod Istenhez. Egy már van.

A Szentlélek lehelete az Úr."

"Fui, quod es, quod eris sum" A lelked ♥ kertje

Dr. G.D.

Képzelj el egy párbeszédet, mely a lelkek és Jézus között történhet.

"Jézus: - Tudom milyen nyomorult az életed egy háború véres szenvedései után. Tudom, milyen nyomorulttá teheted az életed háború nélkül is. Tudom, betegség is kínozhatja tested, s tudom, mennyire gyötrődsz amiatt, ami nincs meg neked.

Nincsenek további válaszok. Mert ez a leglényegesebb válasz és ez a leglényegesebb kiindulópont, melyből a szenvedés elindul, ... ami nincs meg neked.

Mert valóban a leglényegtelenebb akciód sem kizárólagosan a szeretetből indul. Mindig van benne valami plusz töltés, amitől már nem szeretet. Mindig van benne valami plusz töltés tőled, másoktól. E plusz töltésektől nem tud a szeretet SZERETET lenni. Ez a töltésekkel telt szeretet elindul és megérkezik. Amikor elindul, már valami pluszt tartalmaz, és amikor megérkezik, ha megérkezik a neve valami. Emberi szóhasználatban valami megfoghatatlan, megfogalmazhatatlan. Valami. Érzelmi-, gondolat-, akaratfüggő az emberiség. Képzelj el egy pohár vizet. Képzelj magad elé egy tányér ételt és egy szobát. A szobában a kevés berendezési tárgy fából készült, egyszerű kézi faragással. Mit érzel? Mit gondolsz? Mit tennél?

S most ismételten megkérdezem:

Mit érzel? Mit gondolsz? Mit tennél, ha a pohár vizet, a tányér ételt, a szobát

nem neked szánták?

Mit érzel? Mit gondolsz? Mit tennél, ha a pohár vizet, a tányér ételt, a szobát neked szánták?

Nem tudsz olyan válaszokat adni, mely önzés-, hiúság-, szokás-, tradíció ... mentes. Elméd, szíved elfordult a teljes szeretettől a világi dolgok felé.Aki mohón követi e világban érzékeit nem látja a világ értékeit. Ebben nincs Isten kegyelme. Lármás ez a világ. Ne figyelj haszontalan emberekre, haszontalan dolgokra. De figyelj szívedre és belső békédre. Majd ez az összhang új ruhát ad rád. Tetszik majd az új ruhád. Olyan lesz, mint fából készülő, egyszerű kézi faragással berendezett szobád. A pohár vized, és a tányér ételed. Emlékszel? Isten a képmására teremtett téged is. Nem azért hogy elvesszen ez a pótolhatatlan kapcsolat, és a szívednek Isten nagy figyelmet szentelt.

Jézus 40 napig böjtölt a pusztában és ellenállt a világ ördögi kísértéseinek. Megtisztult emberként, megtisztult szívében, hogy tisztaságot adhasson neked is. Japánban a megtisztulni vágyó harcos a misogi szertartást követi. A szertartás során hajnalban jéghideg vízesés alá áll, és a kristályosan tiszta víz alatt imádkozva kéri megtisztulását. Emlékezz: "Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet.

Íme, a pohár vized. Tessék!"

"Fui, quod es, quod eris sum" A lelked ♥ kertje

                                                             Dr. G.D